Кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства

Історія

Кафедра англійської мови і перекладу є структурним підрозділом факультету сходознавства КНЛУ. Як окремий підрозділ кафедра існує з січня 2004 року, коли її було відокремлено від кафедри англійської філології з метою більш адекватного забезпечення навчальних потреб студентів.

Завідувач

Гнезділова Ярослава Володимирівна, к.ф.н., доц. Гнезділова Я. В. викладає курси Англійська мова (ІІІ курс), Порівняльна типологія (V курс) на факультеті германської філології, здійснює керівництво магістерськими роботами. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Емоційність та емотивність в сучасному англомовному дискурсі: структурний, семантичний, і прагматичний аспекти”.

Науково-педагогічний склад кафедри:

Гнезділова Ярослава Володимирівна (к.ф.н., доц., завідувач кафедри)
Ананко Тетяна Рудольфівна (ст. викл.)
Бураго Олена Геннадіївна (викл.)
Василенко Тетяна Петрівна (викл.)
Голдинська Крістіна Юріївна (викл.)
Данилюк Олег  Володимирович (викл.)
Данкевич Тетяна Миколаївна (викл.)
Дивнич Наталя Володимирівна (викл.)
Долина Аліна Василівна (к.п.н., ст. викл.)
Жиляєва Ольга Володимирівна (ст. викл.)
Зайцева Ірина Володимирівна (викл.)
Зінченко Ганна Євгенівна (викл.)
Калініченко Олена Миколаївна (викл.)
Комарова Інна Станіславівна (ст. викл.)
Кравцевич Наталя Сергіївна (викл.)
Лисенко Олена Анатоліївна (викл.)
Марінченко Павло Павлович(ст. викл.)
Наумук Ольга Василівна (доц.)
Ніщик Руслана Олександрівна (викл.)
Парфенова Лариса Володимирівна (доц.)
Петренко Інна Володимирівна (к.ф.н., доц.)
Писанко Марія Леонідівна (к.п.н., доц.)
Пономарьова Юлія Анатоліївна(викл.)
Слабковська Вікторія Олегівна (викл.)
Сологуб Тамара Володимирівна (викл.)
Ставцева Вікторія Федорівна (викл.)
Тищенко Тетяна Валентинівна (к.ф.н., ст.викл.)
Ходонович Іванна Іванівна (викл.)
Хоміцька Мар’яна Зіновіївна(викл.)
Циган Леся Василівна (викл.)
Шевчук Марія Дмитрівна(викл.)
Федченко Олександра Миколаївна (викл.)

На кафедрі також працює лаборант Яна Саєнко

Дисципліни

Англійська мова як друга іноземна (ІІ курс)
Англійська мова як друга іноземна (ІІІ курс)
Англійська мова як друга іноземна (ІV курс)
Англійська мова як друга іноземна (V курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІІІ курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІV курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (V курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (ІV курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (V курс)
Спеціальності
6.020303 "Мова та література"
6.020303 "Переклад"
7.030502 "Мова та література"
7.030507 "Переклад"
8.030502 "Мова та література"
8.030507 "Переклад".

Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють шість фахових секцій кафедри:
• секція англійської мови ІІ курсу (керівник викл. Тищенко Т.В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник викл. Микульська О.В.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник доц. Петренко І.В.);
• секція англійської мови V курсу (керівник ст. викл. Жиляєва О.В.);
• секція усного двостороннього перекладу IV - V курсів (керівник викл. Циган Л.В.);
• секція практичного курсу перекладу ІІІ - V курсів (керівник ст. викл. Ананко Т.Р.)


На кафедрі немає власної аспірантури та докторантури, але викладачі кафедри навчаються в аспірантурі в межах інших кафедр:
•  викл. Бобчинець Л. І. – кафедра романської філології;
•  доц. Максименко Л. О. - кафедра методики викладання іноземних мов;
• викл. Рибачківська Л. Є. – кафедра загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології;
•  викл. Рубчак О.Б. - кафедра германської і фіно-угорської філології

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов.
Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу".

Видання

1. Петренко І.В. Збірник завдань з домашнього читання за книгою Шарлоти Бронте "Jane Eyre" для студентів III-IV курсів, які вивчають англійську мову як другу спеціальність // К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.
2. Петренко І.В. Методичні вказівки до занять з домашнього читання за книгою Ш. Бронте "Джейн Ейр" // К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
3. Алексієвець О.М., Жиляєва О.В., Бураго О.Г. Методичні рекомендації щодо проведення перекладацької практики з англійської мови для студентів V курсу Інституту східних мов // К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2004.
4. Циган Л.В. Методичні рекомендації для роботи студентів ІІ курсу в лінгафонному класі "ТЕЛЕКОМ" // К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
5. Онищук І.С. Навчальні завдання з англійської мови за темою "Travelling by Air and by Train" для студентів ІІІ курсу Інституту східних мов // К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2004.
6. Буфан І.Ф., Кулик Т.М., Микульська О.В., Моренцова А.В. , Онищук І.С., Орловська Л.К., Петренко І.В. Збірник завдань з розвитку мовленнєвих навичок на основі художніх відеофільмів // К.: Вид центр КНЛУ, 2005.
7. Кулик Т.М., Микульська О.В. Aviation English. Методична розробка з авіаційної англійської мови. Module Catastrophe // К.: Міленіум, 2005.
8. І.М. Мельник. English for aviation personnel (Рекомендовано МОН України) // К.: Aerolingua. - 2007. - 246 c.
9. Мельник І.М., Микульська О.В., Василенко Т.П., Бураго О.Г., Трощенко Т.В., Кулик Т.М., Жиляєва О.В. English Grammar in Tests // К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. - 104 с.

Контакти

м.Київ, вул.Лабораторна 5/17 (навчальний корпус №3, ауд.607-609)
телефон - (044) 521-60-31

 

 

 

Розклад факультету сходознавства