Кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства

Історія

Кафедра англійської мови і перекладу створена у січні 2004 року на базі реорганізованої кафедри  англійської філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу і є структурним підрозділом факультету сходознавства КНЛУ.


Завідувач

Ставцева Вікторія Федорівна, кандидат педагогічних наук, викладач


Науково-педагогічний склад кафедри:

Ананко Тетяна Рудольфівна – к.філ.н., доцент
Бураго Олена Геннадіївна – викладач
Бурка Наталія Анатоліївна – викладач
Василенко Тетяна Петрівна – к.п.н., викладач
Голдинська Крістіна Юріївна – викладач
Данилюк Олег Володимирович – викладач
Данкевич Тетяна Миколаївна – викладач
Дивнич Наталя Володимирівна – викладач
Долина АлінаВасилівна – к. пед. н., старший викладач
Жиляєва Ольга Володимирівна – старшийвикладач
Заболотна Марина Ігорівна – к.п.н., викладач
Зайцева Ірина Володимирівна – викладач
Зінченко Ганна Євгенівна – к.філ.н., викладач
Комарова Інна Станіславівна – старший викладач
Кравцевич Наталя Сергіївна – викладач
Кузьмішина Юлія Володимирівна – викладач
Лисенко Олена Анатоліївна – викладач
Литвиненко Ірина Вікторівна – викладач
Марінченко Павло Павлович – старший викладач
Мудринич Світлана Юріївна – викладач
Ніщик Руслана Олександрівна – викладач
Петренко Інна Володимирівна – к.філ.н., доцент
Розе Марія Валеріївна – викладач
Рубчак Ольга Борисівна – к.філ.н., викладач
Сергієнко Катерина Петрівна – викладач
Талько С.В. – к.філ.н., старший викладач
Тищенко Тетяна Валентинівна – к.філ.н., старший викладач
Ураго Олена Геннадіївна – викладач
Циган Леся Василівна – викладач
Щербина Мадіна Баталівна – викладач
Янсон Валентина Вадимівна – старший викладач
Ярошенко Олеся Василівна – к.п.н., викладач

На кафедрі також працює лаборант Яна Саєнко


Дисципліни

Англійська мова (ІІ курс)
Англійська мова (ІІІ курс)
Англійська мова (ІV курс)
Культура усного і писемного мовлення /англійська мова/ (V курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІІІ курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІV курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (V курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (ІV курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (V курс)


Спеціальності

6.020303 "Мова та література"
6.020303 "Переклад"
7.02030304 "Переклад"
8.02030302 "Мова та література"
8.02030304 "Переклад"

Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють сім фахових секцій кафедри:

•  секція англійської мови ІІ курсу (керівник ст. викл. Тищенко Т.В.);
•  секція англійської мови ІІІ курсу (керівник викл. Зайцева І. В.);
•  секція англійської мови ІV курсу (керівник доц. Петренко І.В.);
•  секція практичного курсу перекладу ІІІ курс (керівник викл. Василенко Т.П.)
•  секція практичного курсу перекладу ІV–V курсів (керівник ст. викл. Ананко Т.Р.);
•  секція усного двостороннього перекладу IV–V курсів (керівник викл. Циган Л.В.);
•  секція культури усного і писемного мовлення /англійська мова / (керівник викл. Зінченко Г.Є.)


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української, англійської  та іспанської мов,  соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов.
Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу".

Викладачі кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства навчаються в аспірантурі та докторантурі в межах інших кафедр КНЛУ:

•  викл. Бобчинець Л. І. – кафедра романської філології;
•  Гнезділова Я. В. – кафедра германської і фіно-угорської філології;
•  Калініченко О. М. – кафедра лексикології і стилістики англійської мови імені професора О. М. Мороховського;
•  доц. Максименко Л. О. – кафедра методики викладання іноземних мов;
•  викл. Рибачківська Л. Є. – кафедра теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології;
•  викл. Слабковська В.О. – кафедра лексикології і стилістики англійської мови імені професора О. М.Мороховського (заочна аспірантура)


Видання

1.  English Grammar: Theory and Practice: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. В. Микульська, Н. С. Кравцевич, І. С. Комарова, Т.М. Данкевич.– Вид. 3-тє, переробл. й доповн. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 72 с.
2.  Алексієвець О.М. Методичні рекомендації щодо проведення перекладацької практики з англійської мови для студентів V курсу Інституту східних мов / О.М. Алексієвець, О.В. Жиляєва, О.Г. Бураго. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2004.
3.  Бураго О. Г. Reading and discussing the novel “1984” by G. Orwell (Part I). – К.: Видавництво “Graffiti Group”. – 2014. – 56с.
4.  Гнезділова Я.В. Sеntence Structure. Part 1. THEORY: – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 40 с.
5.  Гнезділова Я.В. Sеntence Structure. Раrt 2. EXERCISES: – К.: Видавничий дім Дмитра  Бураго, 2012. – 39 с.
6.  Долина А. В. Sound English. Мультимедійний комп’ютерний курс для самостійної роботи студентів над удосконаленням фонетичної компетентності. – К. : Ленвіт, 2014. – 90 с.
7.  Зайцева І. В. Solving Problems through Discussion: навч. посіб. – К. : Ленвіт, 2014. – 192 с.
8.  Збірник завдань з розвитку мовленнєвих навичок на основі художніх відеофільмів для студентів II-III курсів, що вивчають англійську мову як другу іноземну / [І.Ф. Буфан, Т.М. Кулик, О.В. Микульська  та ін.]. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2005. – 37с.
9.  Кулик Т.М. Aviation English. Методична розробка з авіаційної англійської мови. Module Catastrophe / Т.М. Кулик, О.В. Микульська. – К.: Міленіум, 2005.
10.  Максименко Л. О. Comprehension reading. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 88 с.
11.  Максименко Л. О. Переговори. Фактори успіху. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 48 с.
12.  Мельник І.М. English for aviation personnel (Рекомендовано МОН України) / Т.М. Кулик, І.М. Мельник, О.В. Микульська, О.Ю. Бочкарева. –  К.: Aerolingua. – 2007. – 246 c.
13.  Мельник І.М. English Grammar in Tests / О.В. Микульська, Т.П. Василенко, О.Г. Бураго, Т.В. Трощенко, Т.М. Кулик, О.В. Жиляєва. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 104 с.
14.  Онищук І.С. Навчальні завдання з англійської мови за темою "Travelling by Air and by Train" для студентів ІІІ курсу Інституту східних мов / І.С. Онищук. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2004.
15.  Петренко І.В. Збірник завдань з домашнього читання за книгою Шарлоти Бронте "Jane Eyre" для студентів III-IV курсів, які вивчають англійську мову як другу спеціальність /  І.В. Петренко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.
16.  Петренко І.В. Методичні вказівки до занять з домашнього читання за книгою Ш. Бронте "Джейн Ейр" // К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
17.  Циган Л.В. Методичні рекомендації для роботи студентів ІІ курсу в лінгафонному класі "ТЕЛЕКОМ" / Л.В Циган. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
18.  Циган Л.В. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю "Переклад". – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 76 с.КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус № 3), кім.607–609
тел.: +38 (044) 521-60-31
Офіційний веб-сайт кафедри: http://english-orient.knlu.kiev.ua/

Розклад факультету сходознавства

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
тел.: +38 (044) 287-26-36 (загальний відділ)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара