Кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства

Історія

Кафедра англійської мови і перекладу створена у січні 2004 року на базі реорганізованої кафедри  англійської філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу і є структурним підрозділом факультету сходознавства КНЛУ.

Завідувач

Ставцева Вікторія Федорівна, кандидат педагогічних наук, викладач

Науково-педагогічний склад кафедри:

Ананко Тетяна Рудольфівна (к.ф.н., ст. викл.)
Бураго Олена Геннадіївна (викл.)
Василенко Тетяна Петрівна (викл.)
Голдинська Крістіна Юріївна (викл.)
Данилюк Олег  Володимирович (викл.)
Данкевич Тетяна Миколаївна (викл.)
Дивнич Наталя Володимирівна (викл.)
Долина Аліна Василівна (к.п.н., ст. викл.)
Жиляєва Ольга Володимирівна (ст. викл.)
Зайцева Ірина Володимирівна (викл.)
Зінченко Ганна Євгенівна (викл.)
Калініченко Олена Миколаївна (викл.)
Комарова Інна Станіславівна (ст. викл.)
Кравцевич Наталя Сергіївна (викл.)
Лисенко Олена Анатоліївна (викл.)
Ніщик Руслана Олександрівна (викл.)
Петренко Інна Володимирівна (к.ф.н., доц.)
Писанко Марія Леонідівна (к.п.н., доц.)
Пономарьова Юлія Анатоліївна (викл.)
Рубчак Ольга Борисівна (викл.)
Слабковська Вікторія Олегівна (викл.)
Сологуб Тамара Володимирівна (викл.)
Ставцева Вікторія Федорівна (к.п.н., викл.)
Тарасюк Ольга Василівна (к.ф.н., доц.)
Тищенко Тетяна Валентинівна (к.ф.н., ст.викл.)
Федченко Олександра Миколаївна (викл.)
Ходонович Іванна Іванівна (викл.)
Циган Леся Василівна (викл.)
Шевчук Марія Дмитрівна (викл.)

На кафедрі також працює лаборант Яна Саєнко

 

Дисципліни

Англійська мова (ІІ курс)
Англійська мова (ІІІ курс)
Англійська мова (ІV курс)
Англійська мова (V курс)
Культура усного і писемного мовлення /англійська мова/ (V курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІІІ курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІV курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (V курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (ІV курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (V курс)
Загальнотеоретичний курс з англійської мови (V курс)


Спеціальності

6.020303 "Мова та література"
6.020303 "Переклад"
7.02030304 "Переклад"
8.02030302 "Мова та література"
8.02030304 "Переклад".

Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють сім фахових секцій кафедри:
• секція англійської мови ІІ курсу (керівник ст. викл. Тищенко Т.В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник викл. Зайцева І. В.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник доц. Петренко І.В.);
• секція англійської мови V курсу (керівник ст. викл. Жиляєва О.В.);
• секція практичного курсу перекладу ІІІ - V курсів (керівник ст. викл. Ананко Т.Р.);
• секція усного двостороннього перекладу IV - V курсів (керівник викл. Циган Л.В.);
• секція культури усного і писемного мовлення /англійська мова/  (керівник викл. Хоміцька М.З.)


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української, англійської  та іспанської мов,  соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов.
Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу".

Викладачі кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства навчаються в аспірантурі та докторантурі в межах інших кафедр КНЛУ:
• викл. Бобчинець Л. І. – кафедра романської філології;
• доц. Максименко Л. О. - кафедра методики викладання іноземних мов;
• викл. Рибачківська Л. Є. – кафедра загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології;
• викл. Слабковська В.О. – Кафедра лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М.Мороховського (заочна аспірантура)

Видання

1.    Бураго О. Г. Reading and discussing the novel “1984” by G. Orwell (Part I). – К. : Видавництво “Graffiti Group”. – 2014. – 56с.
2.    Долина А. В. Sound English. Мультимедійний комп’ютерний курс для самостійної роботи студентів над удосконаленням фонетичної компетентності. – К. : Ленвіт, 2014. – 90 с.
3.    Зайцева І. В. Solving Problems through Discussion: навч. посіб. – К. : Ленвіт, 2014. – 192 с.
4.    Максименко Л. О. Переговори. Фактори успіху. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 48 с.
5.    Максименко Л. О. Comprehension reading. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 88 с.
6.    English Grammar: Theory and Practice: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. В. Микульська, Н. С. Кравцевич, І. С. Комарова, Т.М. Данкевич.– Вид. 3-тє, переробл. й доповн. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 72 с.
7.    Циган Л.В. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю “Переклад”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 76 с.
8.    Гнезділова Я.В. Sеntence Structure. Part 1. THEORY: – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 40 с.
9.    Гнезділова Я.В. Sеntence Structure. Раrt 2. EXERCISES:–К.: Видавничий дім Дмитра  Бураго, 2012. – 39 с.
10.    Мельник І.М. English Grammar in Tests / О.В. Микульська, Т.П. Василенко, О.Г. Бураго, Т.В. Трощенко, Т.М. Кулик, О.В. Жиляєва. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 104 с.
11.    Мельник І.М. English for aviation personnel (Рекомендовано МОН України) / Т.М. Кулик, І.М. Мельник, О.В. Микульська, О.Ю. Бочкарева. –  К.: Aerolingua. – 2007. – 246 c.
12.    Збірник завдань з розвитку мовленнєвих навичок на основі художніх відеофільмів для студентів II-III курсів, що вивчають англійську мову як другу іноземну / [І.Ф. Буфан, Т.М. Кулик, О.В. Микульська  та ін.]. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2005. – 37с.
13.    Кулик Т.М. Aviation English. Методична розробка з авіаційної англійської мови. Module Catastrophe / Т.М. Кулик, О.В. Микульська. – К.: Міленіум, 2005.
14.    Алексієвець О.М. Методичні рекомендації щодо проведення перекладацької практики з англійської мови для студентів V курсу Інституту східних мов / О.М. Алексієвець, О.В. Жиляєва, О.Г. Бураго. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2004.
15.    Петренко І.В. Методичні вказівки до занять з домашнього читання за книгою Ш. Бронте "Джейн Ейр" // К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
16.    Онищук І.С. Навчальні завдання з англійської мови за темою "Travelling by Air and by Train" для студентів ІІІ курсу Інституту східних мов / І.С. Онищук. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2004.
17.    Циган Л.В. Методичні рекомендації для роботи студентів ІІ курсу в лінгафонному класі "ТЕЛЕКОМ" / Л.В Циган. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
18.    Петренко І.В. Збірник завдань з домашнього читання за книгою Шарлоти Бронте "Jane Eyre" для студентів III-IV курсів, які вивчають англійську мову як другу спеціальність /  І.В. Петренко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.

Контакти

м.Київ, вул.Лабораторна 5/17
(навчальний корпус №3, ауд.607-609)
телефон - (044) 521-60-31

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 287-26-36 (загальний відділ)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Як нас знайти